STARTSIDA

GÄSTER

BEMÖTANDE

LSS BOENDE

SYSSELSÄTTNING

PERSONAL

KONTAKT/LÄNKAR

KARTA

Burr!! Senvintern är nu här och skapar goda tilfällen då det blir ljusare och ljusare, våren kommer! Vi ger inte upp, snart är det sommar igen.

Särskilt boende, särskilt boende för LSS och omsorgsboende

Rosersbergsvikens behandlingshem är ett särskilt boende och omsorgsboende i en liten och vacker miljö!

Hej!

Jag heter Rurik Ankarcrona och är leg. psykolog. Jag och min familj driver sedan 1989 ett behandlingshem, särskilt boende för LSS och daglig verksamhet för människor som är i behov av ett särskilt boende.

Vi vänder oss till personer inom autismspektrumhandikapp, Asperger, Autism oftast med ett förståndshandikapp eller svag-begåvning. Gästerna kommer oftast från Stockholm/Uppsala-regionen då man som andra vill ha nära till sina familjer.

Våra gäster är personer som har svårt för att klara av ett eget boende eller ett befintligt omsorgsboende. Det är också personer som har tillfälliga eller mer långvariga sociala / beteende och psykiatriska problem som hindrar dem från att fungera i mer "normala" boende- och arbetssituationer.

Själv har jag arbetat som leg. psykolog i Landstingets Habilitering för Ung- Vuxna i norra Stockholm mellan 1980 och 2008. Nu utför jag även kosultationsuppdrag utanför vårt företag mot andra liknande verksamheter.

Verksamheten är belägen på Rosendals gård där även jag och min familj har bott sedan flera generationer tillbaka. Miljön är gammal och inbodd och ligger ca 30 km norr om Stockholm. Vi har tillstånd för SoL- och LSS boende samt daglig verksamhet enligt LSS.

Behandlingshem Rosersbergsviken
Rosersbergsvikens behandlingshem
Behandlingshem Rosersbergsviken