Daglig verksamhet-LSS
nära Stockholm & Uppsala

Arbetet på vårt lilla lantbruk och i vår daglig verksamhet nära Stockholm och Uppsala kan innebära maskinarbete som gräsklippning, snöröjning, fastighetsunderhåll, röjningsarbete i hagar & skogsmark, skötsel av våra djur och maskinunderhåll.

IMG_3976
Daglig verksamhet nära Uppsala & Stockholm

Matlagning och inköpsresor för hushållet är mest populärt, och även datorarbete förekommer som arbetsuppgift i daglig verksamhet.

På gården finns får, ankor, höns, gris och hästar.

Daglig verksamhet kan även innefatta en del uppdrag utanför gården, t ex städning på ett ridcafé, bussbolag, snöröjning åt grannar eller andra enklare uppdrag.

Struktur och planläggning av arbetet underlättar för gäster med neuropsykiatriska och begåvningshandikapp, egna ansvarsområden ger tryggare arbetssituation.

9014637_5_9_p