gaster

Begåvningshandikapp, förståndshandikapp & Asperger/Autism – om vår verksamhet.

Vår verksamhet fungerar bäst med gäster mellan ca 18 och 40 år och det är bra om man hunnit avsluta sin utbildning.

När det gäller begåvningshandikapp jobbar vi bäst med lindrigt handikapp och svagbegåvning. Vi ser större möjlighet att fungera inom våra ramar ju lindrigare detta handikapp är.

Grundhandikapp: oftast bedömda enligt LSS.

Inom Autismspektrat Asperger syndrom, autism
Förståndshandikapp/begåvningshandikapp/svagbegåvning

Tilläggshandikapp:

Psykiska handikapp. Psykiatriska diagnoser och sjukdomar.
Beteendestörningar. Avikande sexuallitet, tvång mm.
Sociala handikapp. Avikande sociala normer och beteenden.

Gästgruppen räknas till Lagen om stöd och service LSS grupp1. Vi har tillstånd för LSS i enskilt boende och daglig verksamhet eller placering enligt Socialtjänstlagen SoL.

Vi har fem tvårumslägenheter och en stor aktivitetsyta att röra oss på vilket ger oss goda förutsättningar för personligt bemötande och uppföljning av våra gäster.

Läget gör att när någon gäst mår extra dåligt finns det en mer”tålig” omgivning/miljö att få ordning på känslorna på .